Jetzt Mitglied werden!

facebook button

Lidmaatschap

Wij verheugen ons altijd op nieuwe Leden. Lid worden kan iedereen die nederlander is en alle in Nederland geiinteresseerden.

Jaarlijkse kontributie

per persoon 50,00 €
per familie (max. 2 volwassenen) 75,00 €
Studenten en renteniers 50% korting

 

 

 


Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient elk jaar uiterlijk op 31 januari  betaald te zijn. Opzeggingen voor een nieuw kalenderjaar dienen uiterlijk op 30 november van het voorafgaande jaar schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging medegedeeld te worden. Wanneer een lid tijdens het lopende kalenderjaar, zijn lidmaatschap opzegt, wordt het contributiegeld niet terugbetaald.

Statuten van de NSGK e.V. zijn voor geïnteresseerden en leden op aanvraag beschikbaar. Ook kunnen leden een actuele ledenlijst bij het secretariaat aanvragen.